Prøven i idræt

Find idéer til og viden om prøven i idræt. 

Pige i gymnastiksal får bind for øjnene

Skal dine elever til prøve i idræt - så er der hjælp at hente her. Hent skabeloner, dispositioner og video-inspiration.

I 2015 blev faget idræt et prøvefag. Denne opprioritering af faget har haft en positiv effekt på måden at betragte faget på både fra elevernes og lærernes side. Men det har også krævet et stort arbejde at ændre tanken om planlægning og udførsel af undervisningen.

I undervisningen arbejdes der med mindst tre temaer. Temaerne kunne evt. være: 

  • Fælleskab
  • Køn 
  • Identitet
  • Fair Play
  • Idræt og sundhed
  • Idræt uden grænser
  • Idræt i byen
  • Idræt og konkurrence
  • Idræt og kropsbevidsthed

Herunder finder du en række links til værktøjer og skabeloner, som du kan bruge i din forberedelse af prøven i idræt.