Kunstig intelligens i undervisningen

Her finder du inspiration, viden og konkrete redskaber til at inddrage kunstig intelligens i din undervisning 

Kunstig intelligens

Kunstig intelligens og særligt de generative sprogmodeller, som for eksempel ChatGPT, udfordrer flere områder af vores undervisningspraksis. Den nye teknologi indebærer muligheder for at snyde og springe vigtige processer over, men den kan også tilføje spændende nye måder at arbejde på. Vi står overfor en stor opgave, hvor vi skal bruge teknologien til det gode og mindske mistænkelighedsgørelse.

Inspiration til AI i undervisningen

 • Her er 6 råd til at arbejde med AI

  Bare rolig. Selv om kunstig intelligens er kommet for at blive, vil fokus på mennesker, lærere og fællesskaber blive vigtigere end nogensinde før i fremtidens skole, skriver CFU-konsulent Mikkel Aslak Koudal Andersen på Folkeskolen.dk. Han giver her seks konkrete råd til at arbejde med AI i skolen.

  Hvad stiller vi op med AI lige nu?

  Der skrives bøger, laves kurser, oprettes facebookgrupper, og snakken går i personalerummene og ledelsesgangene.

  Ekspertgrupperne er godt i gang med at udtænke fremtidens prøver og fremtidens undervisning. Jeg er selv med i et kommissorium under Undervisningsministeriet, hvor vi endevender prøver og undervisning i forhold til de nye teknologier. Det skal ende med nogle anbefalinger til undervisningsministeren til foråret. 

  Jeg ved, at mange lærere og skoleledere lige nu træder vande, og det kan være svært at vide, hvordan man skal forholde sig til kunstig intelligens (AI). 

  Bare rolig...

  Mit første budskab er: Bare rolig. I fremtidens skole bliver fokus på mennesker, lærere og fællesskaber vigtigere end nogensinde før.

  Mit andet budskab er: Bare rolig. Der er mange muligheder for, at vi sammen kan skabe en endnu bedre folkeskole. Jo mere, jeg ser på hvilke forandringer der er nødvendige, jo mere tænker jeg, at det nok skal gå. De didaktiske greb og pædagogiske dagsordner, vi skal vende os mod, er gode gamle dyder, som vi kender i forvejen.

  Mit tredje budskab er det mest centrale i dette indlæg: Hvad gør vi lige, nu mens vi venter på, at diverse udvalg, ekspertgrupper og politikere kommer med udmeldinger?

  Det skal du ikke gøre

  Først lige et par om om, hvad du ikke skal gøre lige nu.

  • Vent ikke på, at det der AI forsvinder igen – det gør det ikke.
  • Vent ikke på, at der laves et program, som kan afsløre elevernes snyd med AI- modeller – det kommer der formentlig aldrig. 

  Men hvad gør vi så – lige nu og her?

  Det skal du gøre:

  1. Snak sammen

  Vi er alle fælles i denne tid, hvor vores skole står foran ret store forandringer, derfor er det vigtigt, at vi taler sammen om både bekymringer og glæder. Pas dog på ikke at falde i dommedagshullet, hvor AI overtager lærerens rolle og bliver den enkeltes personlige assistent. Med en kunstig intelligens i rummet, bliver underviserens rolle måske lidt anderledes, men bestemt ikke mindre vigtig. Det er os der skal skabe rammerne for at undervisningen folder sig ud i fællesskabet og kan se de enkelte elever i øjnene. Det vil altid være vigtigt. Vær konstruktive i jeres samtaler – det skylder vi skolen og vores elever.

  2. Brug det selv

  Det er bare med at komme i gang. Det bliver noget vi skal bruge, og det er også noget der allerede i dag vil kunne hjælpe dig som underviser. Start med enten ChatGPT (som umiddelbart er det bedste) eller SkoleGPT (Som er datasikkert og som eleverne dermed også kan bruge. Det har dog stadig nogle betabørnesygsomme).

  For at komme godt i gang, skal du lære at ”prompte”. Altså instruere chatbotten, så du kan få noget fornuftigt ud af den. Det gør du både ved at prøve dig frem og ved at læse lidt op på gode råd om at prompte (Det er jo også en ny faglighed, som vi lige om lidt skal lære alle vores elever). Tænk ikke på AI som en maskine der skal lave en tekst for dig, men som en sparringsmakker, der kan give masser og gode og dårlige idéer.

  Jeg anbefaler at du sætter chatbotten i spil på følgende områder:

  • Få idéer til strukturer og undervisningsplaner inden for det emne du skal til at arbejde med.
  • Få idéer til aktiviteter i undervisningen. F.eks. skriftlige,- bevægelses,- og legeaktivteter.
  • Få den til at forenkle spørgsmål eller tekster, så de er nemmere at forstå.
  • Få den til at lave bud på spørgsmål eleverne kan arbejde med. Den kan f.eks. lave de samme spørgsmål i forskellige sværhedsgrader og dermed hjælpe med at differentiere undervisningen.
  • Få den til at lave udkast til små faglige historier, som kan fortælles i undervisningen.

  3. Sæt dig ind i basis om AI

  Der er kommet en ny teknologi, som vi alle sammen skal forstå lidt basis omkring. Overlad det ikke til din it-vejleder, at forklare eleverne hvad det egentlig er. Det er vigtigt for alle at vide. Både for selv at kunne bruge og formidle AI, men også for at kunne deltage i debatten om hvad vi skal, – og ikke skal bruge det til.

  En klassisk misforståelse hos mange, er at AI’s intelligens bliver overvurderet. Det er en statistisk model med en masse data. Den kan ikke noget intelligent på egen hånd. Det er især vigtigt at sætte sig ind i de etikker og bias, der ligger indlejret i systemerne.

  Der findes mange gode artikler, blogs, podcasts, tv-udsendelser og foredrag, som du kan bruge til at sætte dig ind i forståelsen af teknologien.

  4. Snak åbent med eleverne

  De fleste (snart alle) elever kender det godt og har egne erfaringer med forskellige former for generativ AI. Vi skal tale åbent og nysgerrigt med dem om det. Nogle tror stadig de kan holde det hemmeligt ved ikke at snakke om det i klassen, men vi må være der sammen med dem, så vi fortsat befinder os i samme verdensbillede.

  5. Brug det i undervisningen

  Vi behøver ikke vente på officielle anvisninger. Det er bare med at komme i gang. Helt fra de mindste klasser, hvor vi kan lege med tekst til billede redskaber. Det er da ret fedt at kunne skabe billeder med ord man lige har lært at skrive (den funktion findes i Padlet via Skoletube).

  Med SkoleGPT, kan du med eleverne undersøge gode anvendelsesmuligheder. Måske kan det give gode idéer til hvilke holdninger der findes til f.eks. vinterbadning, som min datter i 9. kl. lige er begyndt at skrive om. Så får man en nuanceret sparring inden selve skrivefasen.

  6. Procesorienteret undervisning og formativ feedback

  Lad os begynde at øve os på de didaktikker og pædagogiske greb, som formentlig bliver centrale i en tid med AI i undervisningen.

  Vi skal generelt bevæge os mere imod processerne og dermed også den mere formative feedback, hvor vi ikke lægge så stor vægt på det endelige produkt, men mere på den mestring der ligger i at nå derhen. Helt kort skal vi gå fra et præstationsfokus til et mestringsfokus. Så må vi bare håbe at hele systemet meget snart går samme vej.

  Det gode ved at det er her den nye vej ligger, er at det ikke er spor nyt. Vi har lært på seminarierne og læreruddannelserne, at det er god undervisning når vi arbejder med rejsen mod målet og ikke kun ser på produktet. Det er jo bare lidt svært, når eleverne igen og igen vurderes på produktet.

  Måske kommer der nu et skifte, som er helt i tråd med god dansk/nordisk undervisning. Vi skal arbejde meget med fællesskab, relationer og processer. Hvis det er den nye virkelighed, ser det måske slet ikke så skidt ud.

  Hvis det hele skal sammenfattes i en kort afrunding, må det være noget i stil med det her:

  Vær bevidst om at vi står overfor et nybrud, som vi alle skal forholde os til.

  • Forhold dig til det.
  • Brug det - få erfaringer i både forberedelsen og undervisningen.

  Et nybrud, vi er nødt til at omfavne

  Generelt skal vi alle sammen være bevidste om, at vi står over for et nybrud, som vi alle skal er nødt til at forholde os til. Så derfor: Forhold dig til det.

  Brug AI og få erfaringer i både forberedelsen og undervisningen. Og bare rolig: Det er stadig din relation til eleverne, der er afgørende.

 • Mikkel Aslak er pædagogisk konsulent ved VIA CFU. Mikkel har erfaring med  AI i undervisningen og sidder derfor også med i ekspertgruppen omkring AI i skolen.  Mikkel deler her et par tanker, om hvorledes AI vil ændre vores praksis i grundskolen.  

  mikkelaslak

  AI er her - og vi må se i øjnene, at den også bliver en del af vores undervisning. Dermed må vi også erkende, at vi skal genoverveje både prøveformer og hvordan vi stiller opgaver i undervisningen.

  Jeg tror på, at det kan være anledningen til at vi kommer til at lave bedre undervisning. Ja ja, det her er ja-hatten i yderste potens. Der er masser af faldgruber og ting vi skal være opmærksomme på, men jeg tror virkelig på at undervisningen i fremtiden vil kræve en bedre undervisning - og det er da også værd at fokusere på. Artiklen her har udgangspunkt i i grundskolen, for det er den jeg har min gang.

  Færre og bedre prøver

  I den danske grundskole har vi langt flere prøver, end nogen af de lande vi normalt sammenligner os med. Desuden er prøverne meget styrende for store dele af undervisningen i især de sidste år af grundskolen. Det betyder at læreren må gå på kompromis med god undervisningspraksis, og med kreativitet og fordybelse. AI kan være anledningen til at få ryddet ud i prøverne, så der bliver mere plads til god undervisning og mindre teaching to the test. Det vil efter min mening giver væsentlig bedre kvalitet i undervisning.

  Fokus på processer og formativ feedback

  Når tekster i sig selv ikke længere er (hvis de nogensinde har været det) et udtryk for en elevs niveau eller standpunkt, bør undervisningen i højere grad have et øget fokus på elevernes valg i processerne. Underviserne skal give eleverne feedback på hvad de gør for at nå frem til de ønskede resultater, herunder også om de har fået sparring af generativ AI og hvordan programmerne har kunne bidrage. At formativ feedback og procesorienteret undervisning er grundlag for god undervisning er ikke noget nyt. Det har bare haft lidt trænge kår i en tidspresset undervisning, hvor fokus hurtigt ender på præstationen og produktet. I dette didaktiske afsnit vil jeg også gerne nævne PBL (Problembaseret læring), scenariedidaktik og andre didaktikker som involverer eleverne til mere personlig stillingtagen. Også mundtlighed og praksisfaglighed ser jeg få en mere central plads.

  Se et eksempel på en procesorienteret skrivemodel med skoleGPT nederst i artiklen.

  Færre og bedre lektier

  Lektier har altid været lidt af en mærkesag for mig. Vi har i mange år vidst, at mange typer traditionelle lektier ikke gør målbar forskel for læringen. Tværtimod kan det være med til at skabe udbrændthed. Opgaver skal laves i skolen, hvor man kan få hjælp og støtte til processerne. Alligevel er der stadig (privat)skoler og lærere der stolt melder ud, at der er mange lektier, som symbol på høj faglighed. Med AI-redskaber, kan vi blive nødt til at gå væk fra den type lektier, som giver mindst mening, og få mere af de lektier der giver mest mening. Det kan f.eks. være "Snak med dine forældre om...", Undersøg 3 fødevarer i jeres køleskab", osv.

  Fællesskaber, relationer og kreativitet

  Jeg tror så meget på den danske skoletradition og på mennesker i det hele taget, at jeg forudser en øget fokus på vigtigheden af fællesskaber, relationer og menneskelig kreativitet. I princippet vil alle kunne sidde med deres egen tilpassede chatbot-underviser og få tilpasset indhold, opgaver og feedback. Men sådan foregår god læring ikke. Den foregår i et menneskeligt samspil, som både er bøvlet og kompliceret - men vi kan ikke undvære den.

  Så i en tid, hvor mange frygter for fællesskaberne, tror jeg at vi bliver mere bevidste om vigtigheden af ægte relationer - også i undervisningen.

  Praksis og fællesskaber er altid god undervisning

  Kritisk tænkende elever

  Endelig er jeg også begejstret for, at vi nu absolut bliver nødt til at danne de kommende generationer til at være kritisk tænkende. Det har jo længe været vigtigt, men det er som at vi nu med generativ AI, alle kan se hvor bevidste vi skal være omkring det indhold vi bliver præsenteret for.

  AI er her - og det kan virke lidt uoverskueligt at forholde sig til, men vi kan lige så godt komme i gang. Det skrev jeg et lille indlæg om på Folkeskolen.dk

  Du kan kommentere på Mikkel indlæg her

 • Flere redskaber er allerede tilgængelig for elever og lærere i grundskolen. På denne side ser vi dog bort fra programmer, der ikke umiddelbart lever op til GDPR lovgivningen. Der er dog fortsat gode muligheder for teknologisk leg og eksperimenter med kunstig intelligens i klasserummet. 

  SkoleGPT

  SkoleGPT er en open source, gratis og sikker generativ AI. SkoleGPT kan bruges i undervisningen af både elever og lærere. SkoleGPT er udviklet i Danmark af Future Classroom LAB og CFU ved Københavns Professionshøjskole. SkoleGPT er et godt udgangspunkt for dialog og afprøvninger omkring generativ AI

  skoegpt

  Prøv SkoleGPT her

  SkoleBot og  DanskGPT er to alternativer til SkoleGPT.

  Padlet - Magisk Padlet

  Padlet kan lade AI oprette en udkast til dig.
  Når du opretter en ny Padlet, kan du i stedet for at vælge design vælge funktionen vælge "magisk Padlet". Sådan gør du:

  • Går til Padlet
  • Vælg Lav et Padlet
  • Vælg det grønne MagicPadlet tegn ( i toppen til højre)
  • Lav en kort beskrivelse af dit formål med din Padlet
  • Nu genererer AI'en et forslag til dig

  Dit forslag kan ændres og tilpasses efter dine ønsker. På dette eksempel skrev jeg:
  " Lav en kort introduktion til Micro:bit for 4. klasse. Der skal både være teori og øvelser", se hvad magisk Padlet foreslog

  Funktionen er pt. begrænset til lærerudgaven af Padlet. 

  Padlet - Jeg kan ikke tegne

  Padlet har en integreret AI billedgenerator indbygget. 

  • Lav en fælles Padlet for klassen
  • Når eleverne vil lave et opslag på din Padlet vælger de:
   • Plus i bunden til højre eller dobbeltklik på Padlet
   • Tryk på de 3 prikker til højre i menuen
   • Vælg funktionen " jeg kan ikke tegne"
   • Efter 30 sekunder kommer der 6 forslag frem
   • Tryk på det billede du ønsker at beholde

   troldmand

   Funktionen kunne f.eks. anvendes til en visuel billedkarakteristik af hovedpersonen i et fælles værk på klassen, eller måske til at skabe forestillinger om hvordan fremtiden ser ud? 

  Blyantværktøjet indbygget i Book Creator

  Book Creator har et indbygget AI tegneredskab, her vil Book Creator løbende komme med forslag til hvad du tegner.

  • I en bog vælger du + tegnet i toppen til højre.
  • Her vælger du blyant
  • På den nederste blyant står der "auto"
  • Når du tegner med denne vil Book Creator løbende komme med forslag til hvad du tegner

  ThingLink

  Med Thinglink kan du skabe interaktive billeder. Som noget nyt har Thinglink integreret Skybox, dette betyder at du kan skabe 360 graders billeder ved hjælp af AI. 

  Se eksempel fra Skoletube her

  Huskylens

  Med Micro:Bit og AI kameraet "Huskylens" kan I arbejde med kunstig intelligens i klasserummet. Huskylens kan bl.a. lave ansigtsgenkendelse, farvegenkendelse og meget mere.
  Både Micro:Bit og Huskylens kan bookes på mitcfu.dk
  Du kan også se en videopræsentation af Huskylens her

  AhaSlides AI generator

  Ahaslides er et redskab hvor du kan du lave interaktive præsentationer. Som noget nyt kan du nu anvende AI til at lave quizzer og og engagerende indhold til dine præsentationer. Når du opretter en ny præsentation, vil du i toppen kunne indtaste emneord og herefter generes spørgsmål til en quiz. På Skoletube kan du finde videoguides til de mange funktioner i AhaSlides.

  ahaslides

   

Relevante læremidler

kursus2

Kurser om it og medier

Se de aktuelle kurser

Ideer og dialog på Facebook

Ideer og dialog på Facebook