Teknologiforståelse

VIA CFU har et særligt fokus teknologiforståelse i folkeskolen og har erfaringer fra forsøget med teknologiforståelse samt fra en lang række af projekter. Her på siden kan du få inspiration og viden om teknologiforståelse.

Dreng sidder med tusch og kigger på post-its

Teknologiforståelse

Et nyt fagområde
Med de fire nye kompetencer er formen til et nyt fagområde grundlagt. Samlet set bærer kompetencerne i høj grad præg af inspiration hentet fra andre lande, men har også et helt særligt dansk udtryk.

Eleverne skal være kritiske, problemløsende og designtænkende i forhold til teknologi, så de er rustet til en verden hvor teknologier i høj grad har indflydelse på velvære og muligheder i livet.

De fire kompetenceområder

  • Hvad vil producenterne af smartphones? Hvad er datasikkerhed og digital identitet? Mange spørgsmål må overvejes og forsøges besvaret, hvis eleverne skal føle sig myndige i forhold til egne digitale liv. Skal eleverne kunne vælge til og fra i forhold til de mange digitale muligheder de møder, så skal gøres i stand til dette via et arbejde med forskellige problemstillinger.
  • Hvad er problemet? Hvem er problemet? Elevener skal lære at sætte fokus på relevante problemer i deres egen lokale kontekst, og med tiden i en større global kontekst. De skal kunne indgå i en designproces, hvor de aldrig slipper fokus på udgangspunktet for problemstillingen, og dermed kan skabe et produkt, som kan betegnes et digitalt artefakt. Et digitalt artefakt er en genstand, som indeholder et væsentligt element af digital teknologi og som er programmeret.
  • Hvordan tænker en computer? I arbejdet med computationel tænkning, forsøger eleverne at lave en kobling mellem hverdagsfænomener eller imaginære fænomener og hvordan en computer tænker. Ved at indsamle data og lave modeller kan eleverne omsætte deres viden til algoritmer, som igen kan skrives i programmeringssprog.
  • Hvad skal der til for at kunne forstå de digitale teknologier? Eleverne må have et grundlæggende kendskab til programmering og et tydeligt sprog og strategier til at kunne beskrive hvordan digitale teknologier fungerer.

    Få idéer til, hvordan du kan arbejde med teknologisk handleevne i din undervisning


Særligt for / Få det hele med

kursus2

[Kurser om teknologiforståelse]

Se de aktuelle kurser

Ideer og dialog på Facebook

Ideer og dialog på Facebook