Computationel tankegang

Hvordan oversætter vi virkeligheden til en model som en computer kan forstå?

Her finder du forslag til arbejdet med kompetencen computationel tankegang på forskellige klassetrin. Nedenstående er forsøg på at bruge erfaringer fra tekforsøget.dk, under hensyntagen til skolernes hverdag og lærernes forudsætninger og muligheder. Grundlæggende tilgang er:

1. Hvad er relevant at lave en model af? Data som baggrund for modellen?

2. Eleverne laver forslag til rækkefølger og model.

3. Eleverne præsenterer og redesigner modellen.

Vælge klassetrin

 • Simple beskrivelser af virkeligheden og dets mange rækkefølger og gentagelser

  Følgende er forslag til hvordan kompetenceområdet kan gribes an, med forslag til ressourcer.

  Fokusområder

  1. Simple og for eleverne relevante hverdagssituationer, som kan beskrives med simple rækkefølger og gentagelser.

  2. Analog tilgang til visualisering af rækkefølger.

  3. Ikke strenge krav til modellens sammenlignelighed med virkeligheden.

  4. Elever sætter ord på sammenhængen mellem virkelighed, data og model.

 • Beskrivelser af virkeligheden og større krav til modellens udtryk.

  Følgende er forslag til hvordan kompetenceområdet kan gribes an, med forslag til ressourcer.

  Fokusområder

  1. Større problemfelter til grund for model.

  2. Større krav om analyse og dataindsamling

  3. Større krav til modellen i forhold til virkelighed, data og model.

 • Omverden, reflektion og digitale modeller

  Følgende er forslag til hvordan kompetenceområdet kan gribes an, med forslag til ressourcer.