Praktikernetværk for teknologiforståelse

Bliv en del af CFU's praktikernetværk for teknologiforståelse.
Det er gratis, og der er fine fordele for både dig og din skole.

Mand sidder med elementer

Foto: Kim Matthai Leland.

Villumfonden har besluttet at støtte en forankring af Praktikernetværk for Teknologiforståelse helt frem til 2027. Vi glæder os til fortsat at understøtte jer som lærere og pædagoger i grundskolen, så I får mulighed for at arbejde med teknologiforståelse i skolen.  I får mulighed for at mødes til større konferencedage og deltage i mindre netværk over tid tæt på jer, hvor vi sætter forskellige tematikker inden for teknologiforståelse på dagsordenen.  Det kunne være temaer som kunstig intelligens,  makerspace, eller digital myndiggørelse. 

Vi glæder os særligt til at mødes med jer og sammen oversætte fagfeltet teknologiforståelse til praksis gennem eksperimenter med teknologi, didaktik og pædagogisk refleksion. 

Det er gratis at tilmelde sig netværket.

Vores første arrangement er torsdag den 13. juni  2024 i Viborg
Læs mere og tilmeld dig her...

Kom med i praktikernetværket
Som en del af netværket modtager du et særligt nyhedsbrev ca. fire gange om året, som fortæller om den seneste udvikling inden for området. Du får også mulighed for tilmelde dig særlige arrangementer og workshops, der målrettes netværket og faget/fagligheden.
Tilmeld dig til praktikernetværket...

 ”I Villum Fonden arbejder vi for at understøtte børn og unges dannelse til en digital verden – så de kan forholde sig konstruktivt og kritisk til de digitale teknologier i deres eget liv og i vores fællesskaber.  Derfor er jeg glad for, at CFU nu får mulighed for at udfolde praktikernetværket yderligere. Det vil ruste endnu flere lærere, pædagoger og konsulenter til at give vores børn og unge den teknologiforståelse, der er så nødvendig i en verden der forandrer sig hele tiden – ikke mindst teknologisk”, siger fondsrådgiver Jette Hundahl Mikkelsen fra Villum Fonden. 

Vi glæder os til at komme i gang. Hold øje med mere information om mulighederne for at være med.
For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte:

Stefan Mandal Mortensen
stmm@via.dk
8755 2709

eller

Peter Søgaard
peso@via.dk
87552782