Praktikernetværk for teknologiforståelse

Bliv en del af CFU's praktikernetværk for teknologiforståelse.
Det er gratis, og der er fine fordele for både dig og din skole.

Mand sidder med elementer

Foto: Kim Matthai Leland.

VIA CFU's praktikernetværk for teknologiforståelse henvender sig til lærere, pædagoger, skoleledelser, kommunekonsulenter og andre i regionen, som er optaget af teknologiforståelse i grundskolen.

Det er gratis at tilmelde sig netværket.
Vores næste arrangement er den 10.august 2023 i Herning.

Som en del af netværket modtager du et særligt nyhedsbrev ca. fire gange om året, som fortæller om den seneste udvikling inden for området. Du får også mulighed for tilmelde dig særlige arrangementer og workshops, der målrettes netværket og faget/fagligheden.

Opbygning og muligheder

Som deltager i netværket, kan du deltage på flere forskellige måder.

Pakke 1:
Regionalt netværk

Der afholdes regionale netværksarrangementer. Disse har fokus på idéer og udvikling af teknologiforståelsesfagligheden. Arrangementerne kan både være workshops eller relevante faglige oplæg som kan inspirere til arbejdet med den nye faglighed.

Pakke 2:
Lokal indsats - Kompetencer

Dette tilbud henvender sig til skoler/kommuner, som i en større kontekst er optagede af kompetenceudvikling af medarbejdere i forhold til teknologiforståelse. Det er altså tanken, at flere skoler i kommune samler interesserede lærere og derefter i samarbejde med CFU aftaler et relevant forløb om kompetenceudvikling. Indholdet kan bl.a. være workshops, aktionslæring og co-teaching.

Pakke 3:
Lokal indsats - fagligt miljø

Som fx fagteam eller årgangsteam er der mulighed for at få sparring i forhold til arbejdet med teknologiforståelse.
Det særlige fokus for dette tilbud er undervisningstiltag, som har til formål at bringe teknologier/teknologiforståelse i spil i undervisningen. En konsulent fra CFU vil i samarbejde med jer facilitere fagmøder på jeres skole og hjælpe jer i gang.

 

Har du spørgsmål?