Matematik - særligt for 0. klasse

På denne side kan du få inspiration til din undervisning i matematik på skolens yngste klassetrin.

To piger arbejder sammen

Når eleverne møder den formaliserede undervisning i skolen for første gang, kommer de ofte med en forventning om, at de skal løse opgaver – gerne i en lækker bog. Men matematikundervisningen kan indeholde meget andet end dét.

Dialog i fokus

Det er i samtalen omkring aktiviteterne, de får deres fagligt indhold. Det er vigtigt, at du som underviser viser og forklarer, hvordan en aktivitet hænger sammen med matematik.
- Du er altid velkommen til at kontakte en pædagogisk konsulent fra CFU, hvis du har spørgsmål eller gerne vil vide mere.


Legende og undersøgende undervisning

Som underviser bliver du klædt rigtigt god på til at arbejde kreativt, legende og undersøgende med disse to bøger. De kan begge lånes på mitCFU og indeholder mange konkrete aktiviteter, som er lette at gå til.


Lær dine elever 10’er-vennerne

Der findes rigtigt mange måder, hvorpå man kan arbejde med 10’er-vennerne. Det er en rigtig god paratviden at have med sig, og støtter godt op om arbejdet med regnestrategier, hvis eleverne har styr på 10’er-vennerne. Det samme gør sig gældende for talpar (1+1, 2+2 osv.)

  • Brug fx Numicon brikker. Det er tallene fra 1-10 opdelt i mindre brikker, som kan samles til andre tal. Et godt materiale til arbejdet med talforståelse, lige/ulige tal og synliggørelse af 10’er-venner.
    Book materialesættet i mitCFU
  • Du kan også låne et tæppe, som træner 10´er vennerne. Spillet til tæppet minder lidt om bevægelsesspillet Twister.
    Book materialesættet i mitCFU

Sæt ord på matematikken

Det er vigtigt, at der bliver sat ord på faget. For at blive rigtig dygtig til matematik, skal man kunne forstå og anvende de fagspecifikke ord og begreber. Jo mere eleverne kan sættes i en kontekst, hvor de skal tale sammen, jo mere vil de få mulighed for at benytte fagsproget.

Dagens tal

Indfør dagens tal og tal om navnet på tallet, hvor mange 1’ere/10’ere, hvilket tal kommer før/efter, er det lige/ulige osv. - Der findes masser af skabeloner online, som kan anvendes til dette.

Se med på edu21.dk

Flunkerbøger

Flunkerbøger giver eleverne rig mulighed for at lede efter ting, hvorefter de skal beskrive, hvor de befinder sig. For at få eleverne til at tale sammen, er det forbudt at pege i bøgerne.

Book en Flunkerbog i mitCFU

Byg, skab og forklar

Byggeklodser som eksempelvis Lego/centicubes/ 2cm klodse er også gode at bruge i en kommunikerende kontekst. Lad igen eleverne arbejde i makkerpar. Den ene bygger en figur, som den anden ikke kan se. Derefter skal man prøve at få makkeren til at bygge samme figur, som man selv har, kun ved at beskrive med ord. De må først se hinandens figurer, når de begge er færdigbygget.

Byg med magneter, polygonbrikker eller mønsterbrikker. Det er altid inspirerende at skabe noget. Med disse værktøjer, har eleverne mulighed for at udfolde sig kreativt i 2 og 3 planer.

Små robotter

Bee-bots er små selvkørende robotter, som eleverne selv kan programmere. De er særligt velegnede til elever i indskolingen og lette at betjene og arbejde med.

Miniløk

Til fordybelse, koncentration og detaljeorientering er materialet Miniløk velegnet. Det er et selvrettende system, hvor eleven arbejder med en æske indeholdende 12 brikker samt et tilhørende hæfte med opgaver. Opgavernes karakter er alt lige for fokus på ligheder og forskelle til regulære regneopgaver.

Book Miniløk i mitCFU 


Udeundervisning og bevægelse

Find inspiration til udeundervisning og bevægelse