Elever med særlige behov

Vi må ikke lade børn med særlige behov i stikken, selv om fremmedsprog kan falde dem svært.

Lærer hjælper en elev

Det bliver efterhånden mere og mere nødvendigt at kunne begå sig på et fremmedsprog både i Danmark og internationalt, da engelsk og tysk ofte er kommunikationssproget i mange sammenhænge.

Engelsk er i dag vores vigtigste fælles verdenssprog og hører til grundlæggende uddannelse i Danmark. Vi må derfor ikke lade børn med særlige behov i stikken, selvom fremmedsprog kan være ekstra svært for denne gruppe.

Didaktisk vil lærere bl.a. kunne finde hjælp i dansk som andetsprog, hvor forforståelse er afgørende. Snak teksterne igennem med dem på dansk, inden arbejdet på sproget begynder. Metoden med kun at snakke fremmedsprog i timerne - gør desværre ofte disse børn meget usikre. Fokusér i lang tid mest på den mundtlige dimension - og lad eleverne bruge al den computerstøtte til oplæsning og skriveopgaver, de kan få. 

 

Differentiering i sprogundervisningen

Ideer til at inkludere de svageste elever

Materialer til elever med særlige behov

  • Lån materialer til elever særlige behov 

   CFU har indkøbt en række titler, der kan bruges til læsesvage elever.

  • HELP

   HELP er velegnet til specialundervisning af unge og voksne, som er ordblinde.

  • Words 

   Et materiale til træning af læsning og stavning til elever fra 3. klasse fra forlaget Alinea. 

  • Cross Roads
   Gyldendal har udgivet et nyt system - Crossroads - til 7.-10 klasse med tekstdifferentiering. Grundbogen fås i to udgaver, Texts og Texts light. Bøgerne bruges sammen, da layout og illustrationer er ens, mens teksterne er på to forskellige niveauer. Eleverne kan således arbejde sammen uanset, hvilket niveau de er på. 
  • Sayhi - app som oversætter din indtalte tekst og læser den op 
  • Elllo - lytteaktiviteter med opgaver og på flere niveauer 
  • Oxford Owl - Gratis E-bøger 
  • Listening Lab – Lytteøvelser på forskellige niveauer og med opgaver
  • Agenda web – Grammatik og ordforrådsopgaver 
  • News in levels - Nyheder på tre forskellige niveauer og med opgaver 
  • British Counsil - Learn English Teens 
  • Learning chocolate – Ordforråds platform 
  • Unite for Literacy - Små faglige e-bøger med billeder. Under globus kan man vælge dansk, så kan man få oplæsning både på engelsk og dansk.
  • Sayhi - app som oversætter din indtalte tekst og læser den op 
  • Elena – 10 temaer til tysk med mange muligheder for at tale, se, lytte og skrive 
  • Goethe Instituttet- Lær tysk online 
  • Derdiedas.dk – Ordforråds platform til at træne og teste ordforrådet 
  • Lån materialer til elever særlige behov 

   CFU har indkøbt en række titler, der kan bruges til læsesvage elever.

  • Digilire 

   Digilire bøgerne er velegnede til tidlig fransk, da læsningen af bogen ikke kræver af eleven, at han/hun skal mestre det franske skriftsprog. Derimod kan eleven lytte til bogen vha. QR-koderne.

  • Mon premier livre 
   Fagbøger for mellemtrinnet 6.-7.klasse med fakta om Frankrig i et let sprog.
  • Elena - 10 temaer til fransk med mange muligheder for at tale, se, lytte og skrive 
  • Mimi - En hjemmeside med spil og interaktive øvelser med lyd til 
  • The Fabble Cottage - Franske eventyr i et let sprog med opgaver