Klædt på til SSF?

Lad CFU hjælpe jer med læremidler og gratis kurser, der guider og inspirerer til undervisningen i det obligatoriske emne sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (SSF).

Lærfest

- Efterspørger også jeres elever mere seksualundervisning?
Kan det være svært at svare på spørgsmål om kønsidentitet og seksuel sundhed?
Savner I materialer og idéer til undervisningen i krop, køn, sex og grænser?

CFU kan hjælpe med at kvalificere undervisningen i SSF - et emne, der jo er obligatorisk i alle fag.
Læs herunder om de mange muligheder - de fleste er gratis:

 • Kurser på egen skole 
 • Uddannelsesforløb for resursepersoner
 • Forløb tilpasset specialklasser og specialskoler
 • Online kurser
 • SSF-kompasset: en hjemmeside med læremidler og øvrige resurser til undervisningen og til din egen forberedelse


Skolekurser - hjemme hos jer 

Også i skoleåret 24-25 tilbyder CFU at komme til jer med et gratis kursus, der guider og inspirerer fagligt og didaktisk til at undervise i SSF.

Kursusindhold

 • Kendskab til faghæftets mål og indhold
 • Inspiration til tre udvalgte SSF-temaer og deres tilrettelæggelse:
  - Krop og pubertet
  - Normer og idealer
  - Køn og seksualitet
 • Opmærksomhed på didaktiske fokuspunkter
 • Erfaringer med eksemplariske øvelser og aktiviteter
 • Kendskab til materialer til undervisningen, herunder materiale- og kompetenceudviklingsplatformen ssfkompas.dk
 • Læs mere om kurset på SSF Kompasset

Det praktiske

 • Der kan være fra 3 til 25 deltagere på kurset.
 • Forud for kurset meddeler I os deltagerantal og undervisningssammenhæng (indskoling, mellemtrin, udskoling, plc, resurseteam m.v.)
 • I sørger for et lokale med adgang til storskærm - og gerne kaffe ☺.
 • Vi sørger for resten ..

Rekvirér kurset

Er I interesseret i det gratis kursus, kontakter I tovholder Tine Brock.

 


Kickoff-dag

Kom godt fra start med en fælles SSF-kickoff-dag. Kickoff-dagen er relevant hele vejen rundt om skolen - for ledere, vejledere, lærere, pædagoger, sundhedsplejersker, forvaltningsrepræsentanter og skolebestyrelsesmedlemmer. Den næste afholdes den 4. september.
Læs mere og meld dig til

 


Forløb for resursepersoner - 19 timer

Brænder du for SSF, og vil du gerne dykke ned i feltet ift. netop jeres målgruppe, så tilmeld dig dette 19 timers kursus. Her bliver du undervist og klædt på til rollen som vejleder for din skole.
Læs mere og meld dig til

 


Håndtering af grænseoverskridende sprog og adfærd i skolen?

Se også dette kursus, som klæder jer på med viden og værktøjer til at forebygge og håndtere grænseoverskridende og krænkende sprog og adfærd i skolen.
Det er i modsætning til de øvrige kurser ikke gratis - men desværre meget relevant. Kurset afholdes i Aarhus den 19. september 2024. 
Læs mere og meld dig til

 


Baggrund for indsatsen

En evalueringsrapport fra Als Research (2019) peger på store udfordringer med undervisningen i det obligatoriske emne SSF. Rapporten afdækker, at ledere og lærere efterspørger tydeligere rammer, så undervisningen i emnet kan blive prioriteret højere, - og at eleverne savner undervisning i emner som rettigheder, normer, mangfoldighed, reproduktion, seksualitet og seksuel sundhed. Det er på denne baggrund, at STUK har afsat midler til at give kommuner og skoler en håndsrækning, bl.a. i form af disse gratis kurser på skolerne.

CFU, de nationale Centre for Undervisningsmidler, faciliterer indsatsen i samarbejde med den øvrige del af professionshøjskolerne, eksterne parter som Sex & Samfund samt andre relevante aktører. Her i Region Midtjylland er det VIA CFU, der varetager kursusopgaven på skolerne.

SSF

SSF-kompasset

Med det gratis online SSF-kompas bliver du klædt på og guidet til at tænke SSF ind i dine fag - med masser af læremidler, forslag til aktiviteter og øvrige resurser til netop din praksis.

Kontakt

Kontakt tovholder Tine Brock, hvis du vil vide mere om gratis læremidler og kurser indenfor SSF - i Region Midtjylland.