Klædt på til SSF?

Lad CFU hjælpe jer med læremidler og gratis kurser, der guider og inspirerer fagligt og didaktisk til at undervise i det obligatoriske emne sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (SSF).

Lærfest

- Efterspørger også jeres elever mere seksualundervisning?
Kan det være svært at svare på spørgsmål om kønsidentitet og seksuel sundhed?
Savner I materialer og idéer til undervisningen i krop, køn, sex og grænser?

CFU kan hjælpe med at kvalificere undervisningen i SSF - et emne, der jo er obligatorisk i alle fag.
Læs herunder om de mange gratis muligheder:

 • Kurser på egen skole (2x3 timer)
 • Kurser på CFU 
 • Kickoff-dage
 • Uddannelsesforløb for resursepersoner
 • Forløb tilpasset specialklasser og specialskoler
 • SSF-kompasset
  hjemmeside med læremidler og øvrige resurser til undervisningen og til din egen forberedelse (online kurser)

Kurser hos jer - 2x3 timer

I skoleåret 23-24 tilbyder CFU at komme til jer med et gratis kursus, der guider og inspirerer fagligt og didaktisk til at undervise i det obligatoriske emne sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (SSF).

Kurset foregår på jeres egen skole og varer 2x3 timer.

Kursusindhold

 • Kendskab til faghæftets mål og indhold
 • Inspiration til tre udvalgte SSF-temaer og deres tilrettelæggelse:
  - Krop og pubertet
  - Normer og idealer
  - Køn og seksualitet
 • Opmærksomhed på didaktiske fokuspunkter
 • Erfaringer med eksemplariske øvelser og aktiviteter
 • Kendskab til materialer til undervisningen, herunder materiale- og kompetenceudviklingsplatformen ssfkompas.dk

Kursets afsæt er, at SSF skal leve i fagene og på alle klassetrin.

Det praktiske

Er I interesseret i at rekvirere kurset, kontakter I tovholder Tine Brock og finder to datoer, hvor vi kan komme til jer.

 • Der kan være fra 3 til 25 deltagere på kurset.
 • Forud for kurset meddeler I os deltagerantal og undervisningssammenhæng (indskoling, mellemtrin, udskoling, plc, resurseteam m.v.)
 • I sørger for et lokale med adgang til storskærm - og gerne kaffe ☺.
 • Vi sørger for resten ..

Kurser på CFU - 2x3 timer

Er I for få til at samle et hold på egen skole, kan du benytte dig af, at vi tilbyder det samme kursusindhold i foråret 2024 i henholdsvis Aarhus og Herning.
Læs mere og meld dig til

 

Forløb for resursepersoner på specialområdet - 15 timer

Brænder du for SSF, og vil du gerne dykke ned i feltet ift. netop jeres målgruppe, så tilmeld dig dette 15 timers kursus. Her bliver du undervist og klædt på til rollen som vejleder for din skole af forfatter og tidligere konsulent i Sex og Samfund Mette Gundersen.
Læs mere og meld dig til

 

Kickoff-dag - skoleudvikling, også for specialtilbud

Vil I på din skole lave en strategi for SSF-indsatsen, så kom til denne kickoff-dag for blandt andet vejledere og ledelse. 
Læs mere og meld dig til kickoff-dagen den 11. marts 2024
Læs mere og meld dig til kickoff-dagen den 18. april 2024 - målrettet specialtilbud

 

Baggrund

En evalueringsrapport fra Als Research (2019) peger på store udfordringer med undervisningen i det obligatoriske emne SSF. Rapporten afdækker, at ledere og lærere efterspørger tydeligere rammer, så undervisningen i emnet kan blive prioriteret højere, - og at eleverne savner undervisning i emner som rettigheder, normer, mangfoldighed, reproduktion, seksualitet og seksuel sundhed. Det er på denne baggrund, at STUK har afsat midler til at give kommuner og skoler en håndsrækning, bl.a. i form af disse gratis kurser på skolerne.

CFU, de nationale Centre for Undervisningsmidler, faciliterer indsatsen i samarbejde med den øvrige del af professionshøjskolerne, eksterne parter som Sex & Samfund samt andre relevante aktører. Her i Region Midtjylland er det VIA CFU, der varetager kursusopgaven på skolerne.

 

SSF

SSF-kompasset

Med det gratis online SSF-kompas bliver du klædt på og guidet til at tænke SSF ind i dine fag - med masser af læremidler, forslag til aktiviteter og øvrige resurser til netop din praksis.

Kontakt

Kontakt tovholder Tine Brock, hvis du vil vide mere om gratis læremidler og kurser indenfor SSF - i Region Midtjylland.