På opdagelse med natur/teknologi

Spændende dag for alle med interesse for naturfag og undervisning.

Sted

Aarhus

Pris

1.295,00 kr.

Dato

12.06.2023

Tilmeldingsfrist

12.05.2023

Status

Ledige pladser

Om temadagen

 
Naturens mange finurligheder
Vi mennesker er blevet lidt for gode til at rydde op naturen. Både når det gælder fjernelse af døde træer og ved, men også døde dyr. Døde dyr får ikke lov til at ligge i naturen ret længe, før de bliver afhentet, og det er en skam, da det netop skaber levegrundlag for andre dyr. Vi skal lære os selv, at det er helt naturligt at se døde træer og dyr i naturen. Det hele skal ikke være så friseret, naturen har godt af at passe lidt mere sig selv. Skulle der vælte et træ hist og her, så lad det ligge. Man vil blive overrasket over, hvor meget liv, der kan være i døde træer.
Naturvejleder Jonas Gadgaard

 

PROGRAM
8.45-9.15 Kaffe/te og rundstykker Læremiddeludstilling

9.15 Velkomst

9.20–10.10 Den levende og entusiastiske naturformidling
ved Jonas Gadgaard, naturvejleder, Årets Naturformidler og modtager af ’Jægerprisen’, NaturKultur-Varde
Hvordan begejstrer vi børn for naturen? Alt fra udklædning, levende dyr og levende formidling virker. Den levende og entusiastiske formidling brænder igennem, både ansigt til ansigt og når de ser en på skærmen.

10.10–10.30 Kaffe/te, frugt og læremiddeludstilling

10.30–11.30 Workshoprunde 1 – natur/teknologi i praksis
Vælg blandt de forskellige workshopper.
Hør om og afprøv i praksis hvordan du kan arbejde med natur, teknologi, livsbetingelser og levevilkår i natur/teknologi fagligt og tværfagligt.

11.30–12.20 Frokost og læremiddeludstilling

12.20–13.20 Workshoprunde 2 – natur/teknologi i praksis
Vælg blandt workshopperne A, B, C, D, E og F

13.20–13.40 Kaffepause – frugt og læremiddeludstilling

13.40–14.40 Workshoprunde 3 – natur/teknologi i praksis

14.40–15.00 Kaffepause og læremiddeludstilling

15.00–15.30 Udvikling af natur/teknologifaget
ved Henriette B Refstrup, læringskonsulent, Børne og undervisningsministeriet
Hvordan bringer vi Fælles Mål og viden om virkningsfuld kompetenceorienteret naturfagsundervisning i spil i undervisningen?

15.30–15.45 Afrunding og tak for i dag

Workshop A
Science i børnehøjde – fokus på natur/teknologi i indskolingen
ved Charlotte D. Hansen folkeskolelærer og indehaver af SoMe profilen Charlotte’s teacher web
Få idéer til hvordan du kan arbejde med science i børnehøjde ved at tage udgangspunkt i elevernes spørgelyst, nysgerrighed og undren. Vi afprøver en lang række små enkle forsøg.
Se også charlottesteacherweb.dk

Workshop B
Fra sort asfalt til grøn oase – fokus på natur/teknologi på mellemtrinnet
ved Iben Leth Jensen, biodiversitetsambassadør for skoler i Horsens Kommune og naturfagslærer på Østbirk Skole
Få ideer til, hvordan vi med simple midler og elevdeltagelse kan ska be grønne oaser i skolegården. Biodiversitet er et fantastisk tema og det bliver nemt at lave undersøgelser, hvis der er krible krable liv og planter lige uden for klasselokalet.

Workshop C
Spiselige insekter i undervisningen – fokus på natur/teknologi i indskolingen og på mellemtrinnet
ved Søren Søndergaard Thisted, pædagogisk konsulent, VIA CFU
Lad eleverne dyrke deres egne spiselige insekter i små skolefarme. Imens insekterne vokser sig spiseklar, lærer eleverne om insekters opbygning og levevis, fødevareproduktion, miljø- og klimaaftryk, rej sen fra jord til bord til jord. Læs mere om iNSEKTERiET på buggingdenmark.dk/insekteriet

Workshop D
Klimaundervisning der fremmer handlelyst – fokus på natur/teknologi i indskolingen og på mellemtrinnet
ved Simon Olling Rebsdorf, konsulent, Engineer the future
Hør hvordan du kan bruge engineering-baseret klimaundervisning til at fremme elevernes handlelyst og motivation for at være med til at håndtere samfundets klimaudfordringer. Workshoppen tager ud gangspunkt i nye konkrete undervisningsforløb om klima målrettet natur/teknologi, som deltagerne kan tage med hjem og bruge i undervisningen i morgen.

Workshop E
Krible krable – BioBlitz i børnehøjde – fokus på natur/teknologi i indskolingen og på mellemtrinnet
ved Mette Ósland Pedersen, naturformidler, Hobro
Få ideer til hvordan du selv kan lave bioblitz. Hvilket grej er godt at have, hvordan præsenteres opgaven for eleverne, og hvordan arts bestemmer vi enkelt.

Workshop F
Autopilot – fokus på natur/teknologi på mellemtrinnet
ved Jakob Hjortshøj, udvikler og Eva Kristjansdottir, underviser, LIFE fonden, Lyngby
Kan selvkørende biler løse fremtidens trafikudfordringer? Vi undersø ger teknologien bag og undersøger, hvordan vi kan kode en robot til selv at køre? Hvilke overvejelser er vigtige, inden vi slipper selvkøren de teknologi ud i vores gader?
Læs mere på life.dk/undervisningsforlob/autopilot

Målgruppe

Naturfagslærere 1.-6. klasse

Instruktører

Jonas Gadgaard - Naturvejleder, Årets Naturformidler og Jægerprismodtager
Henriette B Refstrup - Læringskonsulent for naturfag
Charlotte D. Hansen - Folkeskolelærer
Iben Leth Jensen - Naturfagslærer, biodiversitetsambassadør
Søren Søndergaard Thisted - Pæd. konsulent
Simon Olling Rebsdorf - Konsulent, Engineer the future
Mette Ósland Pedersen - Natur- og friluftsvejleder
Lene Møller Vestergaard - Teamleder, LIFE Fonden

Fagområder

Naturfagene: Natur/teknologi

I samarbejde med

UCN CFU Aalborg

Kontakt