På opdagelse med natur/teknologi

Hvad kan fortællinger bruges til?

Sted

Aarhus C

Pris

1.295,00 kr.

Dato

13.06.2022

Tilmeldingsfrist

13.05.2022

Status

Ledige pladser

Om temadagen

Program
 
 

Fortællingen er god, fordi den er levende. Hjernen er bygget på en måde, så man husker fortælling og vi lagrer vores erfaringer i aktører og handlinger. En mulighed er at tage udgangspunkt i sagn, eventyr, myter og anekdoter. En anden mulighed er at improvisere historier selv og inddrage børnene ved hjælp af genstande eller dyr. Den sanselige tilgang er vigtig og gerne på så mange forskellige måder som muligt. Man husker bedst gennem det, man gør. Derfor er det vigtigt at skabe sine egne fortællinger.
Den Flyvende Fortæller, Marlena Porat

 

Kl. 8.45-9.15
Kaffe/te, rundstykker og læremiddeludstilling

Kl. 9.15
Velkomst

Kl. 9.20-9.35
Fortællekunst i natur/teknologi
v/ Marlena Porat, Den Flyvende Fortæller, Aarhus
Alle elsker en god historie, men hvad er en god historie? Og hvordan kan fortællekunsten bidrage til at formidle naturvidenskabelige begreber på en nærværende og underholdende måde?

Kl. 9.35-10.20
Hvorfor sidde inde, når alt håb er ude – også i natur/teknologi
v/ Karen Barfod, ph.d., lektor, forskningsleder VIA OUTdoor
Hvad er de særlige læringspotentialer, uderummet tilbyder for skolens natur/teknologi-undervisning?
Hvilke muligheder er der, og hvordan kan der arbejdes med barrierer og forhindringer?
Få eksempler fra praksis, didaktisk baggrund og tips og tricks til dig, der gerne vil arbejde (mere) ude. 

Kl. 10.20-10.50
Kaffe/te, frugt og læremiddeludstilling

Kl. 10.50-11.40
Workshoprunde 1 – natur/teknologi i praksis
Vælg blandt de forskellige workshopper. Hør om og afprøv i praksis hvordan du kan arbejde med natur, teknologi, livsbetingelser og levevilkår i natur/teknologi fagligt og tværfagligt.

Kl. 11.40-12.40
Frokost og læremiddeludstilling
 

Kl. 12.40-13.30
Workshoprunde 2 – natur/teknologi i praksis
Vælg blandt workshopperne A, B, C, D, E og F

Kl. 13.30-13.50
Kaffepause – frugt og læremiddeludstilling

Kl. 13.50-14.40
Workshoprunde 3 – natur/teknologi i praksis
Vælg blandt workshopperne A, B, C, D, E og F

Kl. 14.40-15.00
Kaffepause og læremiddeludstilling

Kl. 15.00-15.30
Udvikling af natur/teknologifaget
v/ Mette Pawlik Thorsen, læringskonsulent, Børne- og Undervisningsministeriet
Hvordan bringer vi Fælles Mål og viden om virkningsfuld kompetenceorienteret naturfagsundervisning i spil i forskellige læringssituationer?

Kl. 15.30 – 15.45
Afrunding og tak for i dag

Workshopper 
Vælg blandt de forskellige workshopper. Hør om og afprøv i praksis hvordan du kan arbejde med natur, teknologi, livsbetingelser og levevilkår i natur/teknologi fagligt og tværfagligt.

Workshop A
Fortællinger sætter sig i kroppen og får hovedet til at huske
v/ Marlena Porat, Den Flyvende Fortæller, Aarhus
Vi husker en god historie. Vi ser billederne for os. Vi indlever os i handlingen og mærker følelser og stemninger i vores krop. Sådan er det også med viden og fakta, der får liv i en historie. Bliv klædt på med værktøjer til at inddrage fortællinger i din undervisning.

Workshop B
Mikrosafari
v/ Louise Dyrholm Pilegård, underviser, LIFE Fonden, Lyngby
Få tjek på insekter og smådyr der lever i området ved din skole og byg jeres eget insekthotel. Undervisningsforløbet Mikrosafari kan bookes gennem LIFE Fonden og indeholder spil, øvelser, videoer og vejledning. Læs mere på kortlink.dk/2dt7f

Workshop C
Små sjove forsøg
v/ Charlotte Trolle Olsen, Science museerne, Aarhus
Afprøv små, analoge eksperimenter med simpel teknologi. Her bruges materialer, som er nemme at få fat i og som ofte allerede findes på skolen. Du får selv fingrene i materialerne og bliver godt rustet til undervisningen i natur/teknologi.

Workshop D
Superdyr og tilpasninger
v/ Mark Holler, pædagogisk konsulent, CFU UCN, Aalborg
Med udgangspunkt i Ultra:Bit forløbet 'Superdyr og tilpasninger' ser vi på muligheden for at bruge Micro:Bit i natur/teknologi-undervisningen, hvor eleverne gennem simple programmeringsøvelser lærer om dyrs sanser og tilpasninger.

Workshop E
Mikroforsker
v/ Mette Ósland Pedersen, naturvejleder og projektleder Krible Krable
Børn er fulde af nysgerrighed og derfor de perfekte forskere. Vi gennemgår mikroforsker-metoden – en forskningsmetode for og med børn og får et indblik i teorien bag metoden og gennemgår et mikroforskningsforløb i praksis. Vi snakker om nysgerrighed, om de gode spørgsmål, og om hvordan vi kan gøre forskningsbegreberne forståelige for børn.

Workshop F
Klimakamp.nu
v/ Maiken Rahbek Thyssen, konsulent og adjunkt,
Læreruddannelsen UCL, Odense
Hvordan takles bæredygtighed, klimaudfordringer og et sundere liv for alle her og i den 3. verden, og hvordan kan vi alle gøre en forskel? Forsøg og arbejdsforslag lægger op til, at eleverne skal udvikle handlekompetence gennem faglig viden og indsigt. Klimakamp.nu er et nyt, gratis multimodal læremiddel til naturfagene 1.-9. klasse. Læsmere på klimakamp.nu.

 

Målgruppe

Naturfagslærere 1.-6. klasse

Instruktører

Marlena Porat - Den Flyvende Fortæller
Henriette B Refstrup - Læringskonsulent for naturfag
Karen Seierøe Barfod -
Louise Dyrholm Pilegård - Underviser, LIFE Fonden, Lyngby
Charlotte Trolle Olsen - Science Museerne Aarhus
Mark Holler - Pædagogisk konsulent, CFU UCN
Maiken Rahbek Thyssen - Lærer, udeskolevejleder og pædagogisk konsulent
Mette Ósland Pedersen - Naturvejleder og projektleder Krible Krable

Fagområder

Naturfagene: Natur/teknologi

I samarbejde med

UCN CFU Aalborg

Kontakt