Sprog løs! Fælles Mål for dansk som andetsprog-konferencen 

Vi glæder os til den årlige konference om undervisning i dansk som andetsprog, der holdes i Aarhus den 5. oktober 2023. - Her sætter vi fokus på, hvordan vi bedst ansporer, støtter og fremskynder vores flersprogede elevers dansktilegnelsesproces. 

Med andre ord: Hvordan får vi eleverne til at sproge løs?

Konferencen er overbooket

Kontakt os, hvis du vil på venteliste

Fælles mål
Den 5. oktober mødes vi atter i Aarhus til en dag om den gode undervisning af flersprogede elever.

En konferencedag om dansk som andetsprog

Konferencen Fælles Mål for dansk som andetsprog handler handler om faglig og social deltagelse for alle i en undervisning, hvori mangfoldigheden kan spejle sig. 

Vi glæder os til at sætte fokus på undervisningens indhold og tilrettelæggelse, når vi åbner døren til klasseværelset og zoomer ind på den gode praksis. Vi håber at kunne inspirere til en undervisning, der gavner både de nyankomne og alle de andre flersprogede elever.

Målgruppe

Dagen er relevant for alle, der arbejder med eller interesserer sig for undervisning af flersprogede elever, hvad enten du er lærer i modtagelsesklasser eller almenklasser, er skoleleder eller arbejder som konsulent eller vejleder inden for fagområdet.

Program

Konferencedagen starter med morgenkaffe, hvorefter det faglige program går i gang. Her får du dels fælles plenumoplæg og dels et udvalg af praksisnære temagrupper med hver sit faglige omdrejningspunkt - afbrudt af en dejlig frokost.

Vi inviterer også relevante undervisningsforlag med på dagen, så du i pauserne kan se nye læremidler til fagområdet og snakke med nogle af producenterne.

Kontakt os om konferencen

Line Thingholm

Ekspert i flersprogede børn, unge og voksne. Rådgiver skoler, uddannelsesinstitutioner og kommuner i undervisning af elever med dansk som andetsprog.

Mød Line
Lotte Svane Strange Petersen - VIA CFU

Lotte Svane Strange Petersen

Vejleder om dansk som andetsprog og varetager diverse kommunikationsopgaver, også ifm.  fagmessen Lærfest (tidligere Skolemessen).

Mød Lotte
 Sandra Martine Jensen VIA CFU

Sandra M Jensen

Er CFU-sekretær med ansvar for temadage, rekvirerede opgaver og Med Skolen i Biografen.

Mød Sandra