Tag sproget med! Fælles Mål for dansk som andetsprog

Vi glæder os til den årlige konference om undervisning i dansk som andetsprog, der holdes i Aarhus den 3. oktober 2024. Her sætter vi fokus på fagområdet med ny viden, frisk inspiration og en masse god praksis.

Tilmeldingen er nu åben

En konferencedag om dansk som andetsprog

Konferencen Fælles Mål for dansk som andetsprog handler handler om faglig og social deltagelse for alle i en undervisning, hvori mangfoldigheden kan spejle sig. 

Vi glæder os til at sætte fokus på undervisningens indhold og tilrettelæggelse, når vi åbner døren til klasseværelset og zoomer ind på den gode praksis. Vi håber at kunne inspirere til en undervisning, der gavner både de nyankomne og alle de andre flersprogede elever.

Målgruppe

Dagen er relevant for alle, der arbejder med eller interesserer sig for undervisning af flersprogede elever i grundskolen, hvad enten du er lærer i modtagelsesklasser eller almenklasser, er skoleleder eller arbejder som konsulent eller vejleder inden for fagområdet.

Program

Konferencedagen starter med morgenkaffe, hvorefter det faglige program går i gang. Her får du dels fælles plenumoplæg og dels et udvalg af praksisnære temagrupper med hver sit faglige omdrejningspunkt - afbrudt af en dejlig frokost.

Vi inviterer også relevante undervisningsforlag med på dagen, så du i pauserne kan se nye læremidler til fagområdet og snakke med nogle af producenterne.

Konferencen Fælles Mål for dansk som andetsprog finder i 2024 sted den 3. oktober

Kontakt os om konferencen

Line Thingholm

Ekspert i flersprogede børn, unge og voksne. Rådgiver skoler, uddannelsesinstitutioner og kommuner i undervisning af elever med dansk som andetsprog.

Mød Line
Lotte Svane Strange Petersen - VIA CFU

Lotte Svane Strange Petersen

Vejleder om dansk som andetsprog og varetager diverse kommunikationsopgaver, også ifm.  fagmessen Lærfest (tidligere Skolemessen).

Mød Lotte
 Sandra Martine Jensen VIA CFU

Sandra M Jensen

Er CFU-sekretær med ansvar for temadage, rekvirerede opgaver og Med Skolen i Biografen.

Mød Sandra