Fælles mål for dansk som andetsprog

Deltagelse for alle - måder og muligheder. Dét er temaet for årets konferencedag om undervisning af flersprogede elever - med fokus på både trivsel, sproglig og faglig udvikling. 

OBS

Tilmeldingsfrist den 25. august

Tre drenge leger i skolegården

Årets konference om undervisning af flersprogede elever finder sted 7. oktober 2021 i Aarhus.

En konferencedag om dansk som andetsprog

SPROG OG IDENTITET. Årets konferencedag handler om at kunne genkende sig selv i den skole, man er en del af - med mulighed for faglig og social deltagelse for alle i en undervisning, hvori mangfoldigheden kan spejle sig. 

Vi glæder os til for 18. år i træk at byde velkommen til en hel dag, der handler om undervisningen i dansk som andetsprog - betragtet fra både formelle, teoretiske og helt praksisnære vinkler.

Som plenumoplæg vil I møde:

  • Nadia Mansour, ph.d. og adjunkt i dansk: Kulturelt ansvarlig pædagogik
  • Jim Cummins, professor emeritus, University of Toronto: How do we close opportunity gaps (online fra Canada)
  • Laila Colding Lagermann, ph.d., forsker, konsulent og forfatter: Farvel til farvede forventninger

Som temagruppe kan I vælge:

  • Ann-Cherie Thulstrup, læringskonsulent, BUVM: Regelgrundlaget for folkeskolens undervisning i dsa
  • Anne Weile, VUC-lærer og Ann Kristine Langholz, FGU-lærer: Skru på sprogknappen i alle fag
  • Trine Nobelius, konsulent, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, BUVM: Ordblindhed og dansk som andetsprog
  • Lotte Salling, forfatter og bevægelsespædagog: Sproget i bevægelse
  • Kristin R. Vilhjalmsdottir, underviser og projektleder: Hit med sprogskatten – elevernes sprog som resurse
  • Michael Wahl Andersen, lektor, Københavns Professionshøjskole: Dansk som andetsprog i matematik

Målgruppe

Dagen er relevant for alle, der arbejder med eller interesserer sig for undervisning af flersprogede elever, hvad enten det er i modtagelsesklasseregi, i almenklasser eller som konsulent eller vejleder inden for fagområdet.

Program

Konferencedagen starter med morgenkaffe, hvorefter det faglige program går i gang. Her får du dels fælles plenumoplæg og dels et udvalg af praksisnære temagrupper med hver sit faglige omdrejningspunkt - afbrudt af en dejlig frokost.
Vi inviterer også relevante undervisningsforlag med på dagen, så du i pauserne kan se nye læremidler til fagområdet og snakke med nogle af producenterne. 

Vi håber, vi ses til en berigende dag torsdag den 7. oktober 2021 - igen på det skønne Helnan Marselis Hotel i Aarhus.

Kontakt os om konferencen

Line Thingholm

Ekspert i flersprogede børn, unge og voksne. Rådgiver skoler, uddannelsesinstitutioner og kommuner i undervisning af elever med dansk som andetsprog.

Mød Line
Lotte Svane Strange Petersen - VIA CFU

Lotte Svane Strange Petersen

Vejleder om dansk som andetsprog og varetager diverse kommunikationsopgaver, også ifm. Skolemessen.

Mød Lotte
 Sandra Martine Jensen VIA CFU

Sandra M Jensen

Er CFU-sekretær med ansvar for temadage, rekvirerede opgaver og Med Skolen i Biografen.

Mød Sandra