Dash & Dot

Dash og Dot er to af de mest populære robotter til indskolingen. Robotterne byder op til "hands on" og sigter mod at arbejde med kreativ tænkning, sekventiel programmering og "computational thinking".

Dash & Dot er to robotter, robotterne byder op til “hands on” og sigter mod at arbejde med kreativ tænkning, sekventiel programmering og “computational thinking”. Med Dash og Dot kan du og dine elever let tage hul på programmeringens udfordringer og læringspotentialer.

Dash er den store mobile robot, Dash kan køre i alle retninger, dreje hovedet, lyse, sige lyde, høre se Dot eller en forhindring på dens vej.
Dot er den lille ikke mobile robot. Dot ingen hjul, men i stedet mange indbyggede sensorer. Dot har et “acceletometer”, med dette kan Dot fornemme egne bevægelser. Dot kan også se Dash og Dot har ligeledes mikrofon og højtaler.
De mange sensorer lægger op til indbyrdes samspil robotterne imellem, dette samspil indeholder mange kreative udfordringer for eleverne - lad f.eks. eleverne programmere endigital gemmeleg imellem Dash og Dot. Dash og Dot henvender sig til en bred aldersgruppe, skaberne af Dash & Dot udnævner målgruppen til at være fra 5 til uendeligt.

På posten i mitCFU finder du en lang række aktivitetsforslag. Der er også teknisk vejledning.  CFU UCL har også udarbejdet en idebank med aktiviteter, den findes du herunder.

Følgende to aktiviteter er lavet af CFU UCL i forbindelse med idebanken:

Eventyr med Dash og Dot 0.-4. klasse (Dansk)

Læringsmål: Du skal kunne fortælle og vise et eventyr.
Kræver: Dash, Dot, Go-appen.

Opgaven til eleverne:

  • Eleverne skal finde på et lille eventyr med Dash og Dot. Evt. kan de få et fælles oplæg med at Dot er taget til fange af en ond trold eller heks, og nu skal Dash befri Dot.
  • Eleverne kan styre Dash via Go-appen, så de kan styre mens de fortæller. Det er en god ide at en elev styrer, mens en anden fortæller.
  • Eleverne kan udforske de muligheder, der er i Go-appen. Fx kan de arbejde med de lyde der er, hvor Dash er snedig, forvirret eller rundtosset. Der er også dyrelyde (ko, elefant og hund), eller billyde (sirene, hvinende hjul og båthorn). Men eleverne kan også indspille 6 lyde de selv bestemmer. 
  • Elevernes fortælling understøttes af Dash, Dash kører rundt og siger lyde, skifter måske farve og bliver blå, når han er trist osv. 
  • Giv eleverne tid til at fortælle og øve deres fortælling nogle gange, inden de viser det for resten af klassen.

Ordtræning med Dash 0.-2. klasse (Dansk)

Læringsmål: Du skal læse ord og stave ord.
Kræver: Dash, Go-appen, ordkort.

Opgaven til eleverne:

  • Ordkort placeres på gulvet, og eleverne skal køre Dash hen til forskellige ord.
  • De kan fx køre Dash hen til et ord og så læse ordet.
  • Der kan også være en elev, som staver et ord, og så skal en anden elev køre Dash hen til det ord, der blev stavet. Eller en elev kan læse et ord højt og en anden elev kører Dash hen til det ord, der blev læst højt.