Projekter

Ved VIA CFU tager vi aktivt del i en lang række projekter omkring it og teknologiforståelse i folkeskolen. Her på siden kan du få et overblik over igangværende projekter.

kursus

Projekter i VIA CFU

Ved VIA CFU er vi en aktiv medspiller ved kommuner og skolers gennemførsel af projekter med fokus på teknologiforståelse. Hvad enten det drejer sig om robotter til indkøb eller design af makerspaces kan vi byde ind med rådgivning og vejledning.

Netop nu er vi involveret  i en lang række spændende projekter i hele regionen.  Herunder kan du læse mere om de mange aktuelle projekter vi tager del i.

Aktuelle projekter

 • "Fra ildsjæl til team" er et Makerspaceprojekt i Randers Kommune. Projektet er finansieret af Villum fonden.
  I projektet indgår 19 folkeskoler og 2 specialskoler i Randers Kommune. Der oprettes lokale makerspaces på alle kommunens folke- og specialskoler og der er et stort kompetenceforløb, hvor ikke mindre end 200 lærere vil deltage. Projektet løber fra sommeren 2024 til sommeren 2028.

  For mere information om projektet kan pædagogisk konsulent Peter Bak-Jensen kontaktes.

  I alt 7 kommuner får muligheden for at koble kreativitet og teknologisk læring gennem bevillinger fra Villum fonden. Du kan  læse mere om de 7 projekter her.

   

 • Projektet "Makermiljøer for alle og en stærk kommunal Makerkultur" i Herning Kommune er finansieret af Villum fonden. Der vil blive etableret et kompetenceudviklings- og læringscenter ved UngHerning (Ungdomsskolen). Der oprettes lokale makerspaces på alle kommunens 25 skoler og der er kompetenceforløb for skoleledere, it-vejledere, fagvejledere, lærere og pædagoger. Projektet løber fra sommeren 2024 til sommeren 2027.

  For mere information kan pædagogisk konsulent Peter Bak-Jensen kontaktes.

  I alt 7 kommuner får muligheden for at koble kreativitet og teknologisk læring gennem bevillinger fra Villum fonden. Du kan  læse mere om de 7 projekter her.

 • Viborg Kommune står bag projektet "Fagteams som ressourceteams" som er støttet af Villum fonden. Projektet bygger videre på de erfaringer man høstede under Praktikernetværket. På samtlige kommunens skoler etableres der makerspaces og skolernes fagteams indgår i et stort kompetenceløft. Projektet kører fra 2024 til 2028

  For mere information kan pædagogisk konsulent Peter Bak-Jensen kontaktes.

  I alt 7 kommuner får muligheden for at koble kreativitet og teknologisk læring gennem bevillinger fra Villum fonden. Du kan  læse mere om de 7 projekter her.

   

   

   

 • I Lemvig Kommune kompetenceløfter vi lærere og ledere i et storstilet teknologi- og klimaprojekt. Projektet er finansieret af A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal. Projektet løber fra sommeren 2022 til sommeren 

  For mere information kan pædagogisk konsulent Jesper Homann kontaktes.

 • Makerspace Morsø er finansieret af Villumfonden.
  Der vil blive etableret et bemandet kompetenceudviklings- og læringscenter på Ungdomsskolen. Der oprettes lokale makerspaces på alle kommunens fem folkeskoler og der er kompetenceforløb for vejledere, i fagene og for ledere, så maker-tilgangen kan blive implementeret i de enkelte fag.
  Projektet løber fra sommeren 2022 til sommeren 2025.

  For mere information kan pædagogisk konsulent Peter Bak-Jensen kontaktes.

 • Minimaker projektet i Skive kommune er et projekt, der er finansieret af Villumfonden. Projektet er for børn i alderen 5-9 år og involverer derfor pædagoger fra dagtilbud og lærere i indskolinger. Projektet sætter fokus på naturfag, making og teknologiforståelse på tværs af køn og kompetencer i et børneperspektiv. Projektet løber fra sommeren 2022 til sommeren 2025.

  For mere information kan pædagogisk konsulent Peter Bak-Jensen kontaktes.

 • Makerspace som læringslaboratorium i Holstebro er et projekt, der er finansieret af Villumfonden. Projektet er for børn på mellemtrinnet og udskolingen. I løbet af projektet sættes der fokus på teknologiforståelse i alle skolens fag i et skabende perspektiv, ligesom der er fokus aktiviteter og projekter, der har karakter af brobygning mellem grundskolen og EUD, EUX og HTX. Projektet løber fra sommeren 2022 til januar 2025.

  For information om projektet kan pædagogisk konsulent Peter Bak-Jensen kontaktes.

 • Projekt Ultra:Bit har siden 2018 arbejdet med at styrke børns teknologiforståelse. Projekter er et samarbejde imellem DR, Astra, Fonden for industri og alle CFU'erne.

  Projekter sætter fokus på kodning, teknologiforståelse og digital dannelse. Målgruppen er fra 4. årgang og resten skoleforløbet. Projektet er løbende blevet evalueret. Evalueringen viser bl.a. at 9 ud 10 børn, der deltager i Ultra:Bit, synes,  det er lettere at kode, end de troede. 8 ud af 10 lærere har også oplevet at Ultra:Bit projektet har klædt dem på til undervise i at anvende teknologi kreativt. Mere end 100.000 børn har nu deltaget i projektet. 

  I forbindelse med projektet har alle CFU'erne indkøbt en lang  række læremidler, der kan understøtte eller udvide jeres arbejde med Ultra:Bit. Du kan finde et bredt udvalg af disse på denne huskeseddel.

  I forbindelse med projektet Ultra:Bit har DR opbygget et kæmpe site med resurser til alle skolens fag. Her finder du både introduktion til læreren, faglige forløb til fagene og inspiration til at inddrage Ultra:Bit i den daglige undervisning.

  Brug for vejledning?
  Kontakt Morten Langballe for vejledning i materialer og anvendelsesmuligheder. 

  Fire børn

 • Praktikernetværk for teknologiforståelse fortsætter

  Vi glæder os meget over, at Villumfonden har besluttet at støtte en forankring af Praktikernetværk for Teknologiforståelse frem til 2027.

  I CFU Danmark glæder vi os til fortsat at understøtte jer som lærere og pædagoger i grundskolen, så I får mulighed for at arbejde med teknologiforståelse i skolen.  

  I får mulighed for løbende at mødes i vores regionale netværk til temadage med teknologiforståelse på dagsordenen.  

  Vi ser frem til at mødes med jer, så vi sammen kan dykke ned i fagfeltet teknologiforståelse og eksperimentere med teknologi, didaktik og pædagogisk refleksion.       

  ”I Villum Fonden arbejder vi for at understøtte børn og unges dannelse til en digital verden – så de kan forholde sig konstruktivt og kritisk til de digitale teknologier i deres eget liv og i vores fællesskaber.  Derfor er jeg glad for, at CFU nu får mulighed for at udfolde praktikernetværket yderligere. Det vil ruste endnu flere lærere, pædagoger og konsulenter til at give vores børn og unge den teknologiforståelse, der er så nødvendig i en verden der forandrer sig hele tiden – ikke mindst teknologisk”, siger fondsrådgiver Jette Hundahl Mikkelsen fra Villum Fonden. 

  Du har allerede nu mulighed for at tilmelde dig praktikernetværket, så du løbende får information og invitationer til at deltage i netværkets aktiviteter.

  Vær opmærksom på, at vi den 13. juni afvikler det første netværksarrangement, som er en temadag. 

  LÆS MERE OG TILMELD DIG TIL NETVÆRKSARRANGEMENT DEN 13. JUNI

  TILMELD DIG TIL PRAKTIKERNETVÆRKET

   

  Praktikernetværk for teknologiforståelse 2024-2027 er støttet af Villum Fonden

  Kort om Villum Fonden
  Villum Fonden er en almennyttig fond, der støtter teknisk og naturvidenskabelig forskning samt miljømæssige, sociale og kulturelle formål i ind- og udland. I 2023 uddelte Villum Fonden over 1 mia. kr. Fonden blev stiftet i 1971 af civilingeniør Villum Kann Rasmussen grundlægger af VELUX A/S. 

 • I projektet har vi sammen med 9 danske folkeskoler undersøgt og eksperimenteret med, hvordan man kan arbejde med kreative og legende tilgange til undervisning med digitale teknologier i og på tværs af fag, målrettet mere motiverede og engagerede elever.
  I projektet er der sammen med skolerne udviklet en lang række modulbaserede ressourcer. Ressourcer, du frit kan benytte, både til at støtte fagteamets samarbejde og fælles eksperimenter med legende undervisning med digitale teknologier, og som inspiration direkte i din undervisning til at arbejde med kreativitet, samarbejde og lærende fællesskaber i og på tværs af fag.  Alle ressourcerne kan findes på DLPT hjemmesiden.

  Projektet har også undersøgt mulighederne, i at arbejde med legende tilgange i organisationen og det faglige arbejdsfællesskab på skolen. Hertil kan du også hente nemt tilgængelige inspirationsmaterialer, du kan bruge som skoleledelse og PLC. 

  DLTP blev afviklet fra januar 2022 til maj 2023.

  Har du spørgsmål til projektet eller ressourcer i projektet, da kan pædagogisk konsulent Peter Søgaard kontaktes.

Få det hele med

kursus2

Kurser om teknologiforståelse

Se de aktuelle kurser

Ideer og dialog på Facebook

Ideer og dialog på Facebook