Undervisning af nyankomne flersprogede børn og unge

På denne side samler vi viden om og inspiration til arbejdet med nyankomne børn og unge.

Brug VIA CFU til din undervisning i dansk som andetsprogHent inspiration til arbejdet med nyankomne børn og unge

Rundt om de nyankomne  

 • Gratis afdækningsmateriale: Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer

  Undervisningsministeriets materiale 'Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer' er udviklet til afdækning af nyankomne og øvrige tosprogede elevers kompetencer.
  Materialet kan anvendes både til den indledende afdækning af nyankomne elever og til løbende opfølgning på nyankomne og øvrige tosprogede elevers udvikling. På den måde understøtter materialet et fokus på den enkelte elevs progression og udbytte af undervisningen.

  Materialet består af tre trin. De to første trin er til den indledende afdækning og giver viden om elevens ressourcer, forudsætninger og behov i forhold til elevens kommende undervisning. 

  1. trin omhandler elevens sprog og erfaringer og foretages ved den første kontakt mellem eleven og det danske skolesystem.
  2. trin foretages ved elevens skolestart og her bruges resultaterne fra første del til på enkel og præcis måde at få viden om elevens niveau indenfor literacitet og numeralitet.
  3. trin tilbyder et redskab til systematisk at følge elevens progression indenfor basisdansk og senere supplerende dansk som andetsprog. Her kan elevens undervisere ved hjælp af observationer af elevens deltagelse og produktioner på en enkelt måde monitorere om elevernes sprog udvikler sig planmæssigt.

  På samme webside finder du også fire korte film, der  viser, hvordan lærere og andet pædagogisk personale omkring eleven konkret kan afdække elevens kompetencer med udgangspunkt i afdækningsmaterialet. 
  Se og hent afdækningsmaterialet på EMU  Mere om evaluering og test

  Læs mere om sproglig evaluering og test af flersprogede børn og unge


 • BUVM: Organiseringen af folkeskolens undervisning af tosprogede elever

  Ministeriets vejledning, der forklarer og uddyber bestemmelserne i bekendtgørelsen om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog og giver anbefalinger til organiseringen heraf.
  Hent vejledningen (pdf)


  BUVM: Inspirationskatalog om undervisning af nyankomne elever

  Inspirationskatalogets formidler eksempler fra forskellige praksisser, som det ser ud i en række skoler og kommuner, der arbejder systematisk med modtagelse og undervisning af nyankomne elever. Formålet er at inspirere kommuner og skoler til at skabe deres egne løsninger, der matcher de lokale forhold, og som giver nyankomne elever de bedste muligheder for at deltage sprogligt, fagligt og socialt i skolens læringsfællesskaber.
  Hent kataloget (pdf)


  Artikelsamling: Sprogpædagogiske perspektiver på basisundervisning i dansk som andetsprog 

  Et must for dig, der er i modtagelsesklasser: Se og køb den fine udgivelse fra KvaN om basisundervisning af nyankomne elever. Her er gode artikler om rammerne for basisundervisningen, om sprogportrætter, om inddragelse af modersmål med mere. Kort - og godt fortalt.
  Læs om bogen om undervisning til nyankomne
  Køb bogen gennem KvaN


  Didaktisk idébog: Fra dagligt sprog til fagligt sprog - men hvordan?

  At lære fag og sprog skal gå hånd i hånd, og lærerens rolle er at tilrettelægge sprogudviklende forløb og stilladsere sprogudviklingen ved at skabe situationer, hvor sproget bruges forskelligt!
  - Men hvordan gør man lige det? 

  Broen til fagsproget er en supergod praksisanvisende idébog, der viser, hvordan man kan tilrettelægge en sprogudviklende undervisning for alle elever i klassen. De konkrete ideer til undervisningen er med det tilhørende gratis website det bærende i bogen. Kan bruges i modtagelsesklasser og med stor fordel også i almenklasser.
  Book Broen til fagsproget


  Fra forskning til praksis: Viden om sprog og læsekompetencer hos tosprogede elever

  Hent disse indsigtsfulde Viden Om-udgivelser, som samler og formidler evidensbaseret viden om, hvordan ledere, lærere og pædagoger kan støtte tosprogede elever i at blive stærkere i det danske sprog. Her får du kort og enkelt præsenteret elementer i undervisningen, der ifølge forskningen gavner tosprogede elevers tilegnelse af det danske sprog og læsning mest.

  Der er to af hæfterne i ministeriets Viden om-serie, der handler om tosprogede elever.

  • Det ene har særligt fokus på nyankomne elever og præsenterer forskningsbaseret baggrundsinformation om sprogtilegnelse.
   Hent hæftet som pdf
  • Det andet fokuserer på evidensbaserede metoder til undervisning af tosprogede elever generelt i grundskolen.
   Hent hæftet som pdf
  • Derudover er der udarbejdet to udviklingsredskaber, tre plakater og tre film til materialerne.
   Se det hele på EMU

  Se alle ministeriets Viden om-materialer


  Mere om læremidler til nyankomne

  Hent idéer til læremidler, du kan låne hjem fra VIA CFU

 • Røde Kors: Guide til flygtningeforældre

  Røde Kors har udarbejdet materialet 'Guide til flygtningeforældre', som kort fortalt er et redskab, der sætter flygtningeforældre i stand til at forstå og handle på deres børns reaktioner på flugt. Guiden findes både som et hæfte og i appform og både på dansk og norsk, arabisk, engelsk, farsi, kurdisk, sorani, russisk, somali og tigrinsk.
  Guide og app er gratis og kan downloades på Røde Kors' hjemmeside. 
  Læs mere og download guiden og appen til flygtningeforældre

  Hent mere inspiration om samarbejdet mellem skole og hjem

   


  KL: Styrk samarbejdet med forældre til nyankomne børn

  Mødet mellem fagprofessionelle og forældre til nyankomne børn i skoler og dagtilbud kan byde på udfordringer. Se en kort video, og få redskaber og viden om det gode samarbejde.
  Gå til sitet

   


  Film til forældrene: Velkommen til den danske folkeskolen

  Film fra Filmkompagniet på seks sprog til forældre med dansk som andetsprog. Filmen forklarer formålet med skolen, og hvordan undervisningen er tilrettelagt samt, hvordan forældre i samarbejde med skolen kan sikre en god skolegang for deres børn. 

  Se filmen og hent folder

   


  Mere om det gode skole-hjem-samarbejde

  Hent mere inspiration om samarbejdet mellem skole og hjem