Fremstilling

Få inspiration til arbejdet med kompetenceområdet Fremstilling.

Pige klipper i papir

Skrivning og læsning er parallelle processer, der gensidigt støtter hinanden. Det er derfor vigtigt, at få gang i de skriftlige præstationer allerede i indskolingen. 
Når eleverne udfolder sig på skrift (med børnestavning) får de mulighed for at prøve deres kendskab og viden om bogstav-lydforbindelserne af i en funktionel sammenhæng. Når eleverne udfolder sig på skrift får de mulighed for at få erfaringer med skriftsprogets mange konventioner omkring såvel form som indhold. Fx sætningsdannelse, tegnsætning, stavning, teksttyper

Du kan læse mere i  vejledningen for danskfaget

International skriveforskning giver en række anbefalinger til at fremme elevers skrivekompetence gennem undervisningen (Graham m.fl 2012):

 • Sæt tid af til, at eleverne skriver hver dag
 • Undervis elever i skriveprocessen og i at skrive med mange formål
 • Undervis elever, så de bliver flydende i deres håndskrivning, stavning, sætningskonstruktion, tastaturskrivning og tekstbehandling.
 • Skab engagerede skrivefællesskaber i klassen

Her er et par eksempler:

Og hvad så i praksis?

 • Idéer til skriftlig udfoldelse med billeder som udgangspunkt

  Myldrebilleder

  Vælg et udsnit af billedet og lad eleverne hjælpe hinanden med at sætte ord på. Hvad foregår? Hvem er personerne? Hvorfor? Hvad er der sket før? Hvad sker der herefter? Hvad kommer I til at tænke på? Ligner det noget I selv har oplevet?
  Denne klassens fælles brainstorm giver elever med utilstrækkelige sproglige forudsætninger samt de forsigtige elever mulighed for at opbygge en ord- og idébank inden skrivningen.

  • Lad herefter eleverne skrive en tekst til billedudsnittet.
  • Kæd to eller flere billedudsnit sammen og skriv en sammenhængende tekst
  • Vælg to personer fra billedet og lad den ene skrive et brev (en mail, sms) til den anden.
  • Vælg én person fra billedet og lad denne skrive en dagbogstekst, der passer til situationen på billedet.
  • Tøm billedet for hhv. verber – substantiver – adjektiver. Her kan evt. laves sætninger, med understregning af de tre ordklasser med hver sin farve. Arbejder man med genrepædagogik kan der naturligvis understreges i forhold hertil: processer understregs med grønt. Deltagere med rødt og omstændigheder med blåt.
  • Lad eleverne selv vælge en person eller en situation fra billedet, som de skriver om: En beskrivelse, en historie. Lad dem efterfølgende læse op for hinanden i grupper og gætte, hvilket billedudsnit, der har inspireret

  Handlingsforløb med billeder (striber)

  • Lad eleverne (evt. i grupper) lægge enkeltbilleder fra en tegneserie eller lignende i passende rækkefølge – skriv herefter historien.
  • Lad eleverne tegne billedstriber på 3-4 billeder.
  • Lad herefter eleverne skrive tekst til hinanden billeder. (Teksten kan evt. være talebobler).
  • Lad eleverne vælge et enkelt billede. 

  De skal nu skrive:

  1. hvad der er sket inden billedet
  2. lime billedet ind i hæfte (”billedet fortæller hvad der sker nu”)
  3. fortsætte og afslutte historien herfra

  Billedbøger (herunder indgår evt. litterære mål)

  • En del af idéerne under ”Myldrebilleder” vil kunne bruges 
  • Lad eleverne skrive i tale og tænkebobler til illustrationer. Der kan klippes hvide tale/tænkebobler ud, som kan lægges på illustrationerne – eller der kan laves en kopiside med indsatte tale/tænkebobler. 
  • Lad eleverne forestille sig, at de kiggede ud af vinduet og iagttog en specifik situation – som illustrationen.
  • Lad dem beskrive hvad de ser.

  Gruppe-skrivning: 

  En illustration lægges så alle i gruppen kan se den. Gruppen laver brainstorm ved at tømme billedet for ord og idéer. Alle gruppemedlemmer får herefter 5 min til at starte en historie. Så sender alle den påbegyndte historie til venstre sidemand. Alle fortsætter med at skrive på historien i et aftalt stykke tid (5 min fx) – herefter rokerer historien igen. Efter et passende antal skift, skal afslutningen på historien skrives.

  Til sidst læser eleverne teksten op for hinanden

  Skriveskabeloner

  Elevernes skrivning kan inspireres af skabeloner på skriveark. Det kan fx være flotte border i kanten af arket, og det kan være én stor figur, der skal skrives inden i

  Inspirationskilder

  På siden http://www.flickr.com/photos/eltpics/sets/ er der mange billeder, som kan inspirere til skriftlig fremstilling. Alle billederne i samlingen er frigivet under den Creative Commons-licens, som kaldes “CC by NC“. Det betyder, at det er helt lovligt (med kildeangivelse) at anvende billedmaterialet herfra 

  Gå på jagt i letlæsningsbøgerne

  Det vrimler med sjove og spændende forsider på elevernes læsetræningsbøger.

  Dæk titlen til, og lad selv eleverne finde på en. Herefter skal bogen selvfølgelig skrives.

  Hvem har ikke lyst til at se og læse den "rigtige" bog efterfølgende?

  Hvis ikke dit skolebibliotek er leveringsdygtig i egnede bøger, kan du selvfølgelig låne en kasse på mitCFU.

 • Ideer til skriftlig fremstilling

  Skriv lyrik

  Her er et lille skriveforløb, hvor eleverne parvis finder "fidusen" og producerer små digte. Forløbet er incl. læringsmål og evalueringsforslag.

  Hent skriveforløbet "Lyrik med målstyring"

  Skrivestund 

  Skriveoplæg, der fx kan anvendes i en periode, hvor der ugentligt er afsat tid til elevernes skriftlige produktion.

  Hent skriveoplæggene til skrivestund (pdf)

  Vinterskriv

  Skriveoplæg til mange teksttyper - alle omkring temaet Vinter.

  Hent skriveoplæg 'Vinterskriv' (pdf)

  Historiespinner

  Forberedelse til en fortælling med begyndelse, midte og slutning. Eleverne får input til historien via spinneren.

  Hent skriveoplæg 'Historie-spinner' (pdf)

 • Modalitet er et udtryk. Når vi arbejder multimodalt arbejder vi med flere samtidige udtryk. En multimodal tekst kan f.eks. anvende  skrift, billeder, lyd, levende billeder, symboler, skemaer mv. I indskolingen skal eleven både tolke og skabe multimodale udtryk. 

  "En multimodal tekst er en tekst, der skaber mening gennem en kombination af forskellige modaliteter" (Løvland 2010)

  I FFM står der følgende:

  “Eleverne skal lære at skabe sammenhængende multimodale tekster. Undervisningen skal have fokus på beskrivende fremstillingsformer, fx beskrivelser af et dyr, et landskab, et billede, en person, og berettende fremstillingsformer, fx beretning om begivenheder, egne oplevelser, fortidige hændelser. Undervisningen skal også give eleverne muligheder for at eksperimentere med sprog og kombinationen af forskellige modaliteter."

  Eksempler fra praksis:

  I kan lave fantastiske bøger med Book Creator:

  Book Creator er en fantastisk mulighed for at arbejde med de multimodale udtryk i indskolingen. Med Book Creator kan både lærer og elev være producent. Teknikken er simpel, men der er uanede muligheder for skabe multimodalt indhold, og nye rammer for undervisningen. I mange år var Book Creator kun for iPad skoler, men det har ændret sig nu. Siden 2019 har Book Creator også kunne anvendes online på alle platforme, du kan læse mere på dette på Skoletube

  Du kan læse mere om didaktiske tilgange til Book Creator i indskolingen her

  Det behøves ikke være digitalt:

  I kan f.eks. også lave skilte med regler eller henvisninger. 

  Se f.eks. denne elevproduktion af et toiletskilt. Hvordan påvirker det budskabet, at afsenderen ikke kun har anvendt tekst? Hvad sker der når vi sætter tekst og billede i samspil?

  I kan arbejde med spil:

  I indskolingen kan der arbejdes med - og skabes multimodale udtryk ud fra flere perspektiver.

  I kan f.eks. arbejde med multimodaliteter udtrykt i computerspil. I 3. klasse kan man arbejde med emnet “Adventurespil”. 

  Der findes tre storgenre inden for computerspil, Adventure, Action og Strategy. Alle genrer har dog undergenrer og der findes også et hav af hybrider.  

  En forløb i klassen kunne starte med en gennemgang af genrerne. 

  Herefter har læreren udvalgt en spil der skal testes, den kan evt. vurderes ud fra fælles kategorier i klassen.

  En anden opgave kunne være at skrive en “walkthrough” til en scene i spillet, her må kun anvendes bydeord. Ud fra tidligere vurderinger og afprøvninger kunne der også arbejdes med at skabe “drømmespille”, altså det perfekte spil. Eleverne kan tegne scener og skabe et cover til spillet. Se uddrag fra elevproduktion her

  Du kan finde mere inspiration i “Computerspillets fortællinger”, denne kan findes på mitCFU. Bogen er målrettet mellemtrinet, men der er alligevel meget inspiration for både lærer og elev i indskolingen. 

  I kan lave billeder med tilknyttede lydfortællinger:

  Udvælg billeder til eleverne, eller lad eleverne skabe egne værker med indbyggede historier.

  Du kan finde inspiration til lydfortælling i det nye materiale  "Hul igennem -  multimodale fortællinger i indskolingen". Serien består af 4 titler og en lærervejledning, derudover er der tilknyttet en lydfortælling til hver titel. Lydfortællingerne kan findes gratis på dansk0-2.gyldendal.dk

  Du kan læse mere om serien eller booke ved at trykke her

  Machinarium:

  Machinairum er en fantastisk fortælling - et oplagt spil til brug i undervisningen. Se mere om Machinarium her.