Robotter i undervisningen

Giver det mening at inddrage robotter i danskfaget? Kan robotterne udbygge eller understøtte faget?

Robotter kan inddrages i undervisningen med flere forskellige mål for øje. På denne side har vi fokus på robotter og kodning i fagene. Altså hvordan inddragelsen kan understøtte danskfagets mål.

Vi udlåner en del forskellige robotter, men har her udvalgt 3 med særlig relevans for indskolingen. Derudover materialesættet "Lets go code", sættet giver en taktil tilgang til arbejde med kodning og sekvenser. 

Der findes pædagogiske vejledninger til alle materialerne på denne huskeseddel.

Vores robotter til de mindste

codeapillar

Code-a-pillar

Code-a-pillar eller kodelarve er en lille robot-larve, der arbejder med begyndende kodning. Det er især de helt yngste elever, der især vil have glæde af arbejdet med kodelarven.
Book code-a-pillar
gocode

Lets go code

Let´s go code er en intuitiv måde at arbejde med algoritmer på. Man kan bygge forskellige baner med skumpladerne, både i forhold til form og farve. Med kodekortene er der mange måder at kombinere baner og opgaver på.
Find materialet her

Dash & Dot

Dash og Dot er to af de mest populære robotter til indskolingen. Robotterne byder op til "hands on" og sigter mod at arbejde med kreativ tænkning, sekventiel programmering og "computational thinking".

Få ideer til det danskfaglige arbejde

Bee-Bot

Bee-Bot er en lille prisvindende robot. Robotten er i udsendende og styring især henvendt til de mindste børn. Bee-Bot kan programmeres til at bevæge sig i forskellige retninger.
Få ideer til det danskfaglige arbejde