Tidligere netværksmøder

Find informationer om og referater fra de tidligere netværksmøder i menuen nedenfor.

 • Første arrangement 

  Det første arrangement i netværket, som blev afviklet online, havde til formål at introducere til projektet og særligt hvordan teknologiforståelse kan ses i forhold til forskellige fag. Udover diverse workshops var der besøg af Nikolai Sonne, som gav et spændende indblik i teknologier i nutiden og i den nære fremtid.    

  Hent præsentation af praktikernetværket

  Find CFU's facebookgruppe for teknologi 

  Find praktikernetværkets hovedside  

 • Andet arrangement

  Netværket havde besøg af Pernille Tranberg, som fortalte om brugen af kommercielle, sociale teknologier som spiller centralt ind i børns liv og hverdag og skaber mulighed for interaktion og udveksling af viden og data. Det betyder, at børn har et onlineliv, der kræver særlig opmærksomhed fra de voksne, fagprofessionelles side, for at børnene lærer at tage vare på sig selv.

  Pernille Tranberg er dataetisk rådgiver og holder foredrag om datademokrati, dataetik, dataforståelse og etisk ansvarlig brug af persondata for virksomheder, organisationer og myndigheder. Hun er medstifter af den europæiske tænkehandletank DataEthics.eu, der fremmer etisk ansvarlig brug af persondata. Derudover har Pernille Tranberg udgivet syv bøger om emner inden for dataetik.

  Dataforståelse kan læses om her.

  Distance learning through play kan læses om her.

  Læringsfestival online kan læses om her.

  Præsentation af praktikernetværkets pakke 2 og 3 kan hentes her.

 • Tredje arrangement

  Netværket havde denne gang besøg af Ditte Amund Basballe fra VIA, som forsker i digitalt design, teknologiforståelse og makerspace. Ditte gav en et vedkommende og jordnært perspektiv på de kompetenceområder, der arbejdes med i teknologiforståelse, og gav konkrete idéer til anvendelsesorienteret tilgang til de overvejelser, underviser naturligt får, når de overvejer at anlægge et makerspace.

  Mette Lynnerup fortalte om makerspace i forhold til piger, og hvorfor piger lige så godt som drenge har glæde af de arbejdsmetoder og tilgange som bruges der. Se hendes slides.

  Marco Mølbæk fra Skive kommune præsenterede deres rullende makerspace og gav et indblik i formål, planer. Se slides

  Mads Krogsgaard fortalte om Ringkøbing-Skjern kommunes forløb med etablering og makerspace, samt fremtidige planer.

  Peter Bak-Jensen og Stefan Mortensen fra VIA var igen på banen med overblik over mulighederne for skolerne, i forhold til de gratis tilbud som bliver tilbudt i praktikernetværket. Nye materialer fra CFU's udlånssamling blev præsenteret ved Peter Søgaard. Se slides.

  Der var også nyt om Ultra:bit. Se slides.